Holistische benadering
Als natuurgeneeskundig therapeut ga ik uit van een holistische benadering.

Dat houdt in dat ik niet alleen naar de psychische en de lichamelijke aspecten (mechanistische benadering) kijk maar naar het geheel.

Hierbij komt dan ook het geestelijke (spirituele) en het sociale aspect naar voren.