Behandeling en tarief
De duur van een behandeling/consult is doorgaans 30 tot 45 minuten.

Het aantal behandelingen is heel verschillend. Over het algemeen zijn meer behandelingen nodig bij langdurige of chronische klachten. Na ongeveer 6 tot 8 behandelingen overleg ik met de patiënt of voortzetting zinvol is. De energetische behandeling is vrijgesteld van BTW.
Intake gesprek ± 45 minuten EUR 75,00
Behandeling ± 30 minuten EUR 55,00
Behandeling ± 45 minuten inclusief coachen en begeleiding EUR 75,00
Behandeling bij client thuis (bij Immobiliteit)* EUR 75,00
Helderziend consult ± 45 min EUR 75,00
Helderziend consult ± 60 min EUR 95,00
Bedrijfsadvies per uur (per faktuur) EUR 110,00 (excl. BTW).
Tarieven
Onderstaande tarieven gelden met ingang van 1 januari 2019:
Alle consulten dienen contant te worden afgerekend (geen pin aanwezig).
Een afspraak dient minimaal 24 uur van tevoren te worden afgezegd anders zijn wij
genoodzaakt het consulttarief in rekening te brengen.

Bij huisbezoek (bij immobiliteit) buiten de woonplaats van de therapeut kan maximaal
48 eurocent per kilometer aan reiskosten in rekening worden gebracht.

*